Technical support from compute.co.th

Printer technical data


4 ความเห็น

เครื่องพิมพ์ Canon ปริ้นเส้นหรือตารางไม่ตรงขาดๆ เป็นแถบๆ

ปัญหา Canon ปริ้นเส้นไม่ตรง

Encoder

สาเหตุเกิดจาก

เมื่อเปิดฝาขึ้นจะเห็นสาย Encoder มีลักษณะเป็นเส้นใสๆบางๆ ทำจากพลาสติก บนเส้น Encoder จะมีเส้นแถบสีดำ เพื่อเป็นตัวบอกตำแหน่งให้เครื่องรู้ว่าหัวพิมพ์อยู่ที่ตำแหน่งใด เมื่อมีจาระบีหรือคาบหมึกมาติดบนสาย Encoder นี้ จะทำให้การนับตำแหน่งของหัวพิมพ์ผิดพลาด ตัวส่งแสงจึงไม่สามารถส่งแสงไปยังอีกฝังทางตัวรับได้ จึงทำให้นับตำแหน่งผิด เป็นสาเหตุให้หัวพิมพ์ Print ออกมาผิดตำแหน่งหรือออกมาไม่ดี

การแก้ไข ปริ้นเส้นหรือตารางไม่ตรง

  • เปิดฝาเครื่องพิมพ์ขึ้น
  • มองหาสาย บางๆ ใสๆ หรือที่เรียกว่า สาย Encoder
  • ถ้าไม่สกปรกมาก ให้ใช้กระดาษทิชชู่ค่อยๆ เช็ดคราบบน สาย Encoder
  • แต่ถ้าสกปรกมากคราบแห้งติดแน่น ให้ใช้กระดาษทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดเบาๆจนกว่าจะออกและแห้งสนิท
  • ลองสั่งพิมพ์ดูใหม่
โฆษณา