Technical support from compute.co.th

Printer technical data


6 ความเห็น

วิธีแก้ไขปัญหา Canon ขึ้น error E22 หรือ error 5100

วิธีแก้ไขปัญหา Canon ขึ้น error E22 หรือ error 5100
เครื่องพิมพ์ Canon พิมพ์อยู่ดีๆ ก็ขึ้น E ตามด้วยเลข 2 กระพริบสองครั้งสลับกันไป ซึ่งก็คือ error code E22 สาเหตุมาจาก
ชุดหัวพิมพ์หรือตลับหมึกไม่เลื่อนไปตามราง อาจจะติดสายแทงค์หรือมีอะไรไปติด เช่นกระดาษพับเวลาสั่งพิมพ์งาน หรือไม่ก็อุณหภูมิของหัวพิมพ์ร้อนจัด เนื่องจากในตลับหมึกไม่มีน้ำหมึกไปหล่อเย็น
การแก้ไข เครื่องพิมพ์ Canon ขึ้น error E22 error 5100 ให้ทำดังนี้
• ปิดเครื่อง Printer
• เปิดฝา ซึ่งเป็นฝาที่เวลาจะเปลี่ยนตลับหมึกขึ้น
• ตรวจสอบกระดาษหรือสายแทงค์ว่าหยุดหรือตึงเกินไปหรือมีอะไรที่ขัดขวางการเลื่อนของชุดหัวพิมพ์
• เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้เปิดเครื่องพิมพ์ทดสอบว่าอาการนี้หายไปหรือไม่

Error 5100

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.compute.co.th (webboard)