Technical support from compute.co.th

Printer technical data


ใส่ความเห็น

Canon MP230 Error 5,156,61

วิธีการแก้ปัญหารหัสข้อผิดพลาด 5,156,61 ของเครื่องพิมพ์ Canon

ซึ่งมักจะเจอกับรุ่นต่อไปนี้ Canon: MG2100, MG2120, MG2150, MG6250, MX375, MX360, MP495, MP230 ฯลฯ … 

ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสแกนเนอร์: “รหัส: 5,156,61 ไม่สามารถสแกนได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้: เครื่องพิมพ์เปิดอยู่แต่ไม่สามารถใช้งานสแกนได้ หรือเครื่องพิมพ์ตรวจสอบไม่เจอการเชื่อมต่อพอร์ต USB

วิธีแก้ไข 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB
ลองพอร์ต USB อื่นบนเครื่องพีซี
หากสาย USB เชื่อมต่อกับยูเอสบีฮับ: เชื่อมต่อ diretly สายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลองสาย USB อื่น

วิธีแก้ไข 2. บางครั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์ของ Windows สามารถปิดกั้นการใช้ซอฟแวร์ของแคนนอน
ตรวจสอบว่ามีการปิดการใช้งานหรือไม่

วิธีแก้ไข 3. ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์แล้วทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง #คอมพิวท์#ตลับหมึกคอมพิวท์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/computefan

โฆษณา


ใส่ความเห็น

Service Tool V.3400

ซับหมึกเต็ม คืออะไร ? Error P07 E08 คืออะไร?
– ซับหมึกคือฟองน้ำซับหมึกที่อยู่ภายในเครื่องพิมพ์มีหน้าที่คอยซับน้ำหมึกที่ใช้แล้ว จากการใช้งาน น้ำหมึกเหล่านี้จะถูกส่งไปตามท่อโดยแรงจากปั้มไปยังถาดรองรับใต้เครื่อง ซึ่งมีฟองน้ำซับหมึกคอยรองรับอยู่ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งก็จะเต็ม เครื่องก็จะไม่สามารถใช้งานได้ หลายๆคนจึงมองหาวิธีแก้ไข ซึ่งถ้าเป็นแคนนอนก็ต้องใช้ ‪#‎Program‬ ‪#‎Service‬ tool ตัวที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็น Service Tool V.3400 ซึ่งสามารถเคลียร์รุ่นเหล่านี้ได้ค่ะ iP2700, iP4800, iP4810, iP4840, iP4910, iP4940, iP4970, iP4980, iP4990, iP5810, iP5880, MP230, MP270, MP280, MP490, IX6500, IX6510, PRO9000, MG2120. MG2140,
MG2240, MG3140, MG4140, MG5140, MG5240, MG5340, MG6140, MG6240, MG8140, MG8240 ฯลฯ ค่ะ ‪#‎คอมพิวท์‬ ‪#‎ตลับหมึกคอมพิวท์‬

Service Tool 3400

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่ http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/computefan


ใส่ความเห็น

ซับหมึกเต็ม คืออะไร ?

ซับหมึกเต็ม คืออะไร ?
– ซับหมึกคือฟองน้ำซับหมึกที่อยู่ภายในเครื่องพิมพ์มีหน้าที่คอยซับน้ำหมึกที่ใช้แล้ว จากการใช้งาน
เช่น การเตรียมหัวพิมพ์เมื่อเวลาเปิดเครื่อง หรือ เวลาเปลี่ยนตลับหมึก, การล้างหัวพิมพ์, การเตรียม หัวพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ น้ำหมึกเหล่านี้จะถูกส่งไปตามท่อโดยแรงจากปั้มไปยังถาดรองรับใต้เครื่อง ซึ่งมีฟองน้ำซับหมึกคอยรองรับอยู่
– ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งก็จะเต็ม จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นลักษณะการใช้งาน รุ่นของเครื่องพิมพ์แต่ล่ะรุ่น
– เมื่อเต็มแล้วเครื่องจะใช้งานต่อไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย ต้องส่งศูนย์บริการเพื่อรับ
บริการเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกและตรวจเช็กบำรุงรักษาเครื่อง หรือ หาโปรแกรมมาเคลียร์ค่าก่อน
– การ Print ไม่ได้ตรวจเช็คปริมาณน้ำหมึกจริงๆ แต่จะใช้การคำนวนเอาจากการใช้งาน โดยการนับ(Counter) ซึ่งแต่ยี่ห้อแต่ล่ะรุ่นว่าจะนับเท่าไร สมมุติว่า เปิดเครื่อง1ครั้ง นับ หมึกดำ24หมึกสี54, สั่งล้างหัวพิมพ์ 1 ครั้ง หมึกดำนับ11สี21 ใช้งานไปเรื่อยๆก็จะ + ค่าการนับนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงค่าที่เครื่องตั้งไว้แล้ว สมมุติว่านับ 14,000 เต็ม พอถึง14,000 เครื่องก็จะไม่ทำงาน
– ก่อนที่ซับหมึกจะเต็มอาจจะมีคำเตือนขึ้นเตือนว่าใกล้เต็มแล้วให้ไปเข้าศูนย์บริการ (service)
ต่อสายทิ้งหมึกออกใส่ภาชนะภายนอกแล้วซับหมึกยังเต็มอีกหรือไม่ ?
– เต็ม เพราะ Printer ใช้การคำนวนเอาไม่ได้ดูปริมาณหมึกที่แท้จริง ถึงแม้ฟองน้ำซับหมึกจะขาวสะอาดอยู่ก็ตาม
– หรือถอดเปลี่ยนล้างฟองน้ำแล้วเครื่องก็ยัง Lock อยู่เหมือนเดิม แล้วจะทำยังไง?
– หาวิธีปลด Lock เครื่อง Printer โดย Reset ค่าการนับ Counter ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้น หรือ 0 นั่นเอง
ไม่ได้ต่อสายทิ้งหมึกออกภายนอก หรือ ไม่ได้เปลี่ยนล้างฟองน้ำซับหมึก แล้วจะปลด Lock เครื่อง printer ได้หรือไม่ ?
– ได้ เพราะเครื่องไม่ได้ตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกที่แท้จริง เมื่อปลด Lock แล้วเครื่องก็สามารถทำงานต่อไปได้
– แต่ ถ้าหากน้ำหมึกเต็มมากจนล้นอาจทำให้ Printer เกิดความเสียหาย และ หกเลอะเทอะเปื้อนออกภายนอกเครื่องได้
ดูยังไงว่าซับหมึกเต็ม?
– Epson รุ่นปริ๊นอย่างเดียว ไฟที่ปริ๊นเตอร์จะกระพริบสลับกันไปมา ที่ปุ่มหยดหมึกและปุ่มดึงกระดาษ รุ่น All in one ไฟ power และ หยดหมึก สีแดงจะติดค้าง ส่วนไฟอื่นๆสีเขียวจะกระพริบ ตัวอักษรสีเขียว E กระพริบ
– Canon ไฟกระพริบ 8 ครั้ง หรือ Error code ขึ้น E8 แสดงว่าใกล้เต็ม ถ้าเต็มจะขึ้น P07 หรือ Error 5B00/5B02
– Brother ขึ้น Error 46 หรือ Absorber Full หรือถ้าเป็นตัวล่าสุดก็จะฟ้อง Ink box full ค่ะ ‪#‎คอมพิวท์‬

10-2-2014 8-41-49 AM  10-2-2014 11-12-09 AM

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/computefan


ใส่ความเห็น

Error Code Canon

ข้อผิดพลาดของ ‪#‎แคนนอน‬ ที่มักเจอกัน มาดูกันว่า ‪#‎error‬ Code ต้นเหตุมาจากอะไรบ้าง…????
‪#‎Code5100‬ สาเหตุ Carriage error คือ สายแท้งค์ติดขัด หรือ หัวพิมพ์ไม่มีน้ำหมึก

‪#‎Code6000‬ สาเหตุ Line Feed error คือ มีกระดาษติดในตัวเครื่อง หรือมีปัญหาที่ตัวฟีดกระดาษ

‪#‎Code5C00‬ สาเหตุ Purge cam sensor

‪#‎Error5700‬ สาเหตุ ASF sensor error

‪#‎Code5400‬ สาเหตุ Internal temperature error เกี่ยวกับอุณภูมิของเครื่อง

‪#‎Code5B00‬, 5B01 สาเหตุ Ink absorber is full คือ อาการของเคาน์เตอร์เต็ม

‪#‎Code5200‬ สาเหตุ Print head temperature rise error เกี่ยวกับอุณภูมิของหัวพิมพ์

‪#‎Code‬ 6800, 6801 สาเหตุ EEPROM error

‪#‎CodeB200‬ สาเหตุ VH monitor error

ตรวจดูกันน่ะค่ะ ว่าใครเจอ Code ไหนกันบ้าง #Compute

Error Code Canon MG2570

สนใจดูข้อมูล – รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/computefan


ใส่ความเห็น

Canon Error U075 or U076

Canon Error U075 or U076 สาเหตุหลักๆๆ คือ
– การติดตั้งตลับไม่ถูกช่อง ต้องเช็คว่าเราติดตั้งตลับถูกช่องสีหรือไม่
– ตลับแคนนอนจะมีแผงวงจรอยู่ที่ด้านหลังตัวตลับ ถ้าแผงวงจรสกปรกมีคราบอะไรไปติด เครื่องจะไม่สามารถตรวจสอบหาตลับหมึกที่เราติดตั้งได้
วิธีแก้ : ให้ถอดมาทำความสะอาดด้วยการเช็ดแผงวงจรอีกครั้ง
– แผงวงจรสกปรกเป็นเวลานานทำให้ช๊อตเสีย ต้องเปลี่ยนตลับใหม่ค่ะ
Error นี้จะเกิดกับเครื่อง MG กับ MX ค่ะ

810

811

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/computefan


ใส่ความเห็น

Error Code Canon Inkjet

เอามาให้ดูกันอีกรอบ…จ้า Error Code Canon Inkjet
1.Canon Error Code E02 ( E,0,2 ) มีปัญหาเรื่องกระดาษอาจหมด หรือใส่กระดาษแน่นเกินไป
2.Canon Error Code E03 (E,0,3) มีปัญหาในส่วนของการฟีดกระดาษ หรือกระดาษติด
3.Canon Error Code E04 (E,0,4) ฟ้องในส่วนของตลับหมึก ให้เอาตลับหมึกออกมาทำความสะอาดที่แผงจร และใส่เข้าไปใหม่ ถ้าไม่หายตลับเสีย
4.Canon Error Code E05 (E,0,5) ฟ้องในส่วนของตลับหมึก นำตลับหมึกออกมาทำความสะอาดลายวงจร และใส่เข้าไปใหม่ ถ้าไม่หายตลับอาจจะเสียต้องซื้อใหม่ หากเป็นตลับที่ต่อแท้งค์ ให้เช็คที่การเจาะตลับช่องสีแดงว่าเจาะเยื้องจากตำแหน่งเดิมหรือไม่ เพราะถ้าเจาะที่ำตำแหน่งสีจะทำให้มีปัญหาตอนปิดฝา แล้วทำให้แผงวงจรของตัวตลับกับตัวเครื่องไม่สัมผัสกัน
5.Canon Error Code E06 (E,0,6) ถาดช่องกระดาษด้านหน้าเครื่องปิดอยู่ ให้เปิดถาดกระดาษออก
6.Canon Error Code E08 (E,0,8) แผ่นซับหมึกใกล้เต็ม กดปุ่ม Black หรือ Color เพื่อใช้งานต่อ
7.Canon Error Code E12 (E,1,2) ให้ยกเลิกการพิมพ์ปิดเครื่องพิมพ์ และเปิดใหม่ลองพิมพ์อีกครั้ง หากไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้กดกลับสู่ค่าเริ่มต้นที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
8.Canon Code E13 (E,1,3)ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ กดปุ่ม stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อ Reset Status ของหมึก
9.Canon Error Code E15(E,1,5) ตลับหมึกไม่สามารถใช้งานได้ ตลับเสีย
10.Canon Error Code E16 (E,1,6) ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ กดปุ่ม stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อ Reset Status ของหมึก
11.Canon Error Code E17 (E,1,7) ถาดกระดาษด้านหน้าปิดอยู่ ให้เปิด และสั่งพิมพ์อีกครั้ง
13.Canon Error Code E30 (E,3,0) ไม่สามารถตรวจขนาดกระดาษตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า ให้ยกเลิกการพิมพ์ และลองสั่งใหม่
14.Canon Error Code E31 (E,3,1) เครื่องไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสาย USB และลองสั่งพิมพ์ใหม่
15.Canon Error Code E40 (E,4,0) ไม่สามารถอ่านข้อมูลตลับหมึกได้ นำตลับออกมาตรวจสอบลายวงจร และใส่เข้าไปใหม่
16.Canon Error Code E50 (E,5,0) มีปัญหาที่ตัว Scaner
17.Canon Error Code P02 (P,0,2)
เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด ให้ตรวจสอบดังนี้
-ตรวจสอบว่ามีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ในเครื่องหรือไม่
-ตรวจสอบสาย Encoder ว่าสกปรกหรือไม่
-การทำงานของชุดปั๊มว่าทำงานปกติหรือไม่
18.Canon Error Code P03 (P,0,3) หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000 อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเกิดจากตัวเช็คระยะ และชุดฟีด รวมไปถึงระบบปั๊ม สิ่งที่เราต้องเช็คคือ
1.ชุดดึงกระดาษ ตรวจสอบว่ามีอะไรเข้าไปติดในช่องนั้น หรือไม่ อาจจะใช้กระดาษ A4 ที่แข็งใส่เข้าไปแล้วดันให้ออกมา และตรวจดูเซ็นเซอร์กระดาษที่อยู่ตรงกลางช่องดึงกระดาษว่าค้าง หรือมีอะไรเข้าไปติดหรือไม่
2.กลไกรกระดาษและชุดปั๊ม หากเครื่องใช้งานมานานแล้ว หากจะเกิดจากกลไกรของปั๊มกับกระดาษทำงานผิดพลาด หรือไม่ได้จังหวะ ให้ลองถอดออกมาทำความสะอาดคราบน้ำหมึก แล้วใส่เข้าไปใหมส่วนมากจะหาย
3.ตัวเช็คระยะที่เป็นแผ่นฟิล์มใส่ตามแนวที่ชุดหัวพิมพ์วิ่ง และอีกตัวก็เป็นแผ่นพลาสติกใส วงกลมด้านข้างเครื่อง
4.เมนบอร์ดทำงานผิดพลาด หรือเสีย จึงทำให้เช็คระยไม่ได้ หรือรวนจากการใช้งานมานาน
19.Canon Error Code P10 (P,1,0)
1. ถอดตลับออกจากตัวเครื่อง แล้วปิดเครื่องพิมพ์
2. ทำความสะอาดที่แผงวงจรของตัวตลับ และทำความสะอาดแผงวงจรที่เครื่องพิมพ์ด้วย
3. เปิดเครื่องพิมพ์ให้เครื่องถามหาตลับ แล้วลองใส่ตลับกลับเข้าไป ดูว่าหายหรือไม่ #คอมพิวท์

Error Code Canon


ใส่ความเห็น

Canon Error P03 หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000

Canon Error P03 หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000

อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเกิดจากตัวเช็คระยะและชุดฟีดรวมไปถึงระบบปั๊ม สิ่งที่เราต้องเช็คคือ
1.ชุดดึงกระดาษตรวจสอบว่ามีอะไรเข้าไปติดในช่องนั้นหรือไม่ อาจจะใช้กระดาษ A4 ที่แข็งใส่เข้าไปแล้วดันให้ออกมา

และตรวจดูเซ็นเซอร์กระดาษที่อยู่ตรงกลางช่องดึงกระดาษว่าค้างหรือมีอะไรเข้าไปติดหรือไม่
2.กลไกรกระดาษและชุดปั๊ม หากเครื่องใช้งานมานานแล้วหากจะเกิดจากกลไกรของปั๊มกับกระดาษทำงานผิดพลาดหรือไม่ได้จังหวะ

ให้ลองถอดออกมาทำความสะอาดคราบน้ำหมึกแล้วใส่เข้าไปใหมส่วนมากจะหาย
3.ตัวเช็คระยะที่เป็นแผ่นฟิล์มใส่ตามแนวที่ชุดหัวพิมพ์วิ่งและอีกตัวก็เป็นแผ่นพลาสติกใส วงกลมด้านข้างเครื่อง
4.เมนบอร์ดทำงานผิดพลาดหรือเสีย จึงทำให้เช็คระยไม่ได้หรือรวนจากการใช้งานมานาน