Technical support from compute.co.th

Printer technical data


ใส่ความเห็น

Canon IX6560 วิธีแก้ไขสัญญาณไฟกระพริบ

สำหรับเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น IX6560 หากมีสัญญาณไฟกระพริบเกิดขึ้น  จะมีความหมายที่แตกต่างกัน

ไฟกระพริบ 4 ครั้ง คือระบบแผงวงจรไม่เช็คระบบการทำงานของตัวเครื่อง ซึ่งไม่สามารถ Reset ตัวเครื่องได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ อาการที่แสดงคือ เปิดเครื่องไฟติดกระพริบสลับกัน 4 ครั้ง โดยหัวพิมพ์+ชุดโหลดและตัวปั๊มหมึกไม่ขยับเลย

หากแสดงที่หน้าจอเป็น Error 5C00 อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนได้แก่

1. ชุด Purge Unit

2. Board ใช้เปลี่ยนในกรณีที่เปลี่ยนชุด Purge Unit แล้วไม่หายค่ะ

ไฟกระพริบ 11 ครั้ง คือการจัดระดับอัตโนมัติของหัวพิมพ์ล้มเหลว วิธีแก้ไขกดปุ่ม Resume/Cancel
– ถ้าfeedกระดาษในขณะที่ error, ค่า error จะแสดงออกมาหลังจากที่กระดาษถูก eject
– ถ้าเกิด error ขึ้น ค่าจัดระดับที่ตั้งไว้จะไม่ถูกเปลี่ยน
– หลังจากที่ยกเลิกค่าerror โดยกดปุ่มResume/Cancel การจัดระดับหัวพิมพ์จะไม่ถูกทำซ้ำอีกครั้ง ค่าerror จะแสดงขึ้นเมื่อpatternไม่ได้ถูก print ออกมาเนื่องจาก ไม่มีหมึกหรือไม่มีการพ่นหมึกออกมา หรือเมื่อค่าเซนเซอร์ของ AD (Auto detect sensor)ไม่ถูกต้อง

สอบถามปัญหาต่างๆ โดยฝากคำถามได้ที่ Web Board ของ คอมพิวท์ ที่ Compute Web Board
หรือ http://www.facebook.com/compute.club

โฆษณา


ใส่ความเห็น

HP Officejet Hard reset

วิธีการทำ Hard Reset สำหรับเครื่อง HP officejet
1.เปิดเครื่อง
2.ดึงสายทุกเส้นที่ต่อกับตัวเครื่องออกให้หมด
3.กดเลข 9 กับ # ค้างไว้พร้อมกับเสียบสายไฟเข้าจะมีแถบสีดำวิ่งที่หน้าปัด รอจนหายไปปล่อยมือที่กดปุ่ม
4.ปิด-เปิดเครื่องใหม่เครื่องจะทำการ Align ค่าเริ่มต้นใหม่

สอบถามปัญหาต่างๆ โดยฝากคำถามได้ที่ Web Board ของ คอมพิวท์ ที่ Compute Web Board
หรือ http://www.facebook.com/compute.club


ใส่ความเห็น

hp วิธีแก้ไข ตลับล๊อค สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอ

วิธีสำหรับการรีเซตเครื่องที่ตลับล็อค สำหรับ HP ที่มีหน้าจอ

1. กด Power ค้าง ตามด้วยกดปุ่ม Cancel จะเข้าสู่ Service mode
2. กดปุ่ม ฟ้า – เขียว – เทา ตามลำดับ จะเข้าสู้หน้า Menu หลัก
3. กดปุ่มฟ้าเพื่อเลือกเมนู กดไปเรื่อยจนเจอเมนู information ให้กด OK
4. เข้าสู่เมนู information แล้วให้กดปุ่มฟ้าไปเรื่อย ๆจนเจอ pen supplies serial number
5. กด OK เพื่อดู serial number ของตลับหมึกสี ถ้ากด OK อีกครั้งจะเป็นของตลับดำ
6. ถ้า serial number เป็นศูนย์หมดแสดงว่าตลับโดนล๊อค ให้กด Cancel 1 ครั้ง จะขึ้น serial number ของตลับ
7. เรียบร้อยเครื่องไม่ล็อคตลับอีกแล้ว กด Cancel ออกจาก service mode เครื่องพร้อมใช้งาน

สอบถามปัญหาต่างๆ โดยฝากคำถามได้ที่ Web Board ของ คอมพิวท์ ที่ Compute Web Board
หรือ http://www.facebook.com/compute.club


ใส่ความเห็น

Brother HL-3040 Reset Drum Error

หลังจาก Reset Drum เครื่องยังฟ้อง Drum end soon สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother HL-3040

1. เปิดเครื่อง Printer
2. กดเลื่อนหาปุ่ม Machine Info แล้วกด OK
3. กดเลื่อนหา “Reset Parts Life” แล้วกด OK
4. กดเลื่อนหา “Drum Unit” แล้วกด OK
5. กดเลื่อนหา BK,C,M,Y แล้วกด OK

สอบถามปัญหาต่างๆ โดยฝากคำถามได้ที่ Web Board ของ คอมพิวท์ ที่ Compute Web Board
หรือ http://www.facebook.com/compute.club


ใส่ความเห็น

Canon IX6560 Error code 6502

วิธีแก้ Canon IX6560 Error 6502
– เปิดเครื่อง
– ดึงสาย Power ออกเครื่องจะดับ
– กดปุ่ม Power ค้างไว้ แล้วเสียบสาย Power ไฟเขียวจะค้าง
– กดปุ่ม Resume 2 ครั้ง ปล่อยมือกด Resume 4 ครั้ง รอจนไฟเขียวค้าง
– ดึงสาย Power ออก
– เสียบสาย Power แล้วเปิดเครื่อง

สอบถามปัญหาต่างๆ โดยฝากคำถามได้ที่ Web Board ของ คอมพิวท์ ที่ Compute Web Board

หรือ http://www.facebook.com/compute.club