Technical support from compute.co.th

Printer technical data


ใส่ความเห็น

Reset Drum Fuji Xerox P115w

เครื่อง Fuji Xerox ใช้งานไปสักระยะ หนึ่งหรือใช้งานไปครบ 10000 แผ่นเครื่องจะเตือนให้ Replace Drum

หรือเปลี่ยนชุดสร้างภาพใหม่นั่นเอง เราสามารถซื้อแค่ลูกดรัมไปเปลี่ยนในถาดเก่า สามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้ค่ะ

http://www.compute.co.th หรือ http://www.facebook.com/computefan

โฆษณา


ใส่ความเห็น

การเลือกซื้อเครื่อง Printer

ทริป+++ การเลือกซื้อเครื่องปริ้น ควรคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก เครื่องปริ้นแยกออกเป็น 3 ประเภท 1.แบบหัวเข็ม เหมาะกับการพิมพ์ที่เป็นกระดาษต่อเนื่อง 2.แบบเลเซอร์ จะแยกเป็น2ประเภท มีแบบหมึกกับดรัม(หลอดสร้างภาพ)อยู่ด้วยกัน และแบบหมึกกับดรัมแยกกัน ในแบบที่2จะประหยัดมากกว่า เพราะเวลาเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนแค่ตัวหมึก ส่วนดรัมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานที่ 8,000-12,000แผ่น 3.แบบอิงค์เจ็ท แบบนี้ตัวหมึกจะเป็นน้ำ ดูแลค่อนข้างยาก เพราะต้องคอยปริ้นอยู่บ่อยๆ ไม่งั้นหมึกจะแห้งและทำให้หัวพิมพ์ตันได้…ใครใช้งานแบบไหนก็เลือกให้ตรงงานที่ใช้ค่ะ www.compute.co.th หรือ http://www.facebook.com/computefan

Product PNG


ใส่ความเห็น

วิธีเติม ผงหมึก Xerox CT202330

เครื่องใหม่ๆ คอมพิวท์ก็มีตลับ ผงหมึกเติมก็มี จะใหม่จะเก่าถามได้จ้า

วิธีเติม Xerox รุ่นใหม่ไม่ยุ่งยาก ตลับหมึกคล้าย บราเทอร์วิธีเติมวิธีปรับเฟืองก็เหมือนกันค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.compute.co.th หรือ http://www.facebook.com/computefan