Technical support from compute.co.th

Printer technical data


6 ความเห็น

วิธีแก้ไขปัญหา Canon ขึ้น error E22 หรือ error 5100

วิธีแก้ไขปัญหา Canon ขึ้น error E22 หรือ error 5100
เครื่องพิมพ์ Canon พิมพ์อยู่ดีๆ ก็ขึ้น E ตามด้วยเลข 2 กระพริบสองครั้งสลับกันไป ซึ่งก็คือ error code E22 สาเหตุมาจาก
ชุดหัวพิมพ์หรือตลับหมึกไม่เลื่อนไปตามราง อาจจะติดสายแทงค์หรือมีอะไรไปติด เช่นกระดาษพับเวลาสั่งพิมพ์งาน หรือไม่ก็อุณหภูมิของหัวพิมพ์ร้อนจัด เนื่องจากในตลับหมึกไม่มีน้ำหมึกไปหล่อเย็น
การแก้ไข เครื่องพิมพ์ Canon ขึ้น error E22 error 5100 ให้ทำดังนี้
• ปิดเครื่อง Printer
• เปิดฝา ซึ่งเป็นฝาที่เวลาจะเปลี่ยนตลับหมึกขึ้น
• ตรวจสอบกระดาษหรือสายแทงค์ว่าหยุดหรือตึงเกินไปหรือมีอะไรที่ขัดขวางการเลื่อนของชุดหัวพิมพ์
• เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้เปิดเครื่องพิมพ์ทดสอบว่าอาการนี้หายไปหรือไม่

Error 5100

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.compute.co.th (webboard)

 

โฆษณา


ใส่ความเห็น

Error Code Canon เกือบทุกรุ่น

Error Code Canon เกือบทุกรุ่น

Canon Error Code E02 ( E,0,2 ) มีปัญหาเรื่อง กระดาษอาจหมด หรือใส่กระดาษแน่นเกินไป
2.Canon Error Code E03 (E,0,3) มีปัญหาในส่วนของการฟีดกระดาษหรือกระดาษติด
3.Canon Error Code E04 (E,0,4) ฟ้องในส่วนของตลับหมึก ให้เอาตลับหมึกออกมาทำความสะอาดที่แผงจรและใส่เข้าไปใหม่ ถ้าไม่หายตลับเสีย
4.Canon Error Code E05 (E,0,5)The ฟ้องในส่วนของตลับหมึก นำตลับหมึกออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่ ถ้าไม่หายตลับอาจจะเสียต้องซื้อใหม่ หากเป็นตลับที่ต่อแท้งค์ให้เช็คที่การเจาะตลับช่องสีแดงว่าเจาะเยื้องจากตำแหน่งเดิมหรือไม่ เพราะถ้าเจาะที่ตำแหน่งสีจะทำให้มีปัญหาตอนปิดฝาแล้วทำให้แผงวงจรของตัวตลับกับตัวเครื่องไม่สัมผัสกัน
5.Canon Error Code E06 (E,0,6) ถาดช่องกระดาษด้านหน้าเครื่องปิดอยู่ ให้เปิดถาดกระดาษออก
6.Canon Error Code E08 (E,0,8) แผ่นซับหมึกใกล้เต็ม กดปุ่ม Black หรือ Color เพื่อใช้งานต่อ
7.Canon Error Code E12 (E,1,2) ให้ยกเลิกการพิมพ์ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่ลองพิมพ์อีกครั้ง หากไม่สามารถพิมพ์ได้ให้กด กลับสู้ค่าเริ่มต้นที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
8.Canon Code E13 (E,1,3)ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ กดปุ่ม stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อ Reset Status ของหมึก
9.Canon Error Code E15(E,1,5)ตลับหมึกไม่สามารถใช้งานได้ ตลับเสีย
10.Canon Error Code E16 (E,1,6)ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ กดปุ่ม stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อ Reset Status ของหมึก
11.Canon Error Code E17 (E,1,7) ถาดกระดาษด้านหน้าปิดอยู่ ให้เปิดและสั่งพิมพ์อีกครั้ง
13.Canon Error Code E30 (E,3,0) ไม่สามารถตรวจขนาดกระดาษตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า ให้ยกเลิกการพิมพ์และลองสั่งใหม่
14.Canon Error Code E31 (E,3,1) เครื่องไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสาย USB และลองสั่งพิมพ์ใหม่
15.Canon Error Code E40 (E,4,0) ไม่สามารถอ่านข้อมูลตลับหมึกได้ นำตลับออกมาตรวจสอบลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
16.Canon Error Code E50 (E,5,0) มีปัญหาที่ตัว Scaner
17.Canon Error Code P02 (P,0,2)
เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด ให้ตรวจสอบดังนี้
-ตรวจสอบว่ามีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ในเครื่องหรือไม่
-ตรวจสอบสาย Encoder ว่าสกปรกหรือไม่
-การทำงานของชุดปั๊มว่าทำงานปกติหรือไม่
18.Canon Error Code P03 (P,0,3) หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000 อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเกิดจากตัวเช็คระยะและชุดฟีดรวมไปถึงระบบปั๊ม สิ่งที่เราต้องเช็คคือ
1.ชุดดึงกระดาษตรวจสอบว่ามีอะไรเข้าไปติดในช่องนั้นหรือไม่ อาจจะใช้กระดาษ A4 ที่แข็งใส่เข้าไปแล้วดันให้ออกมา และตรวจดูเซ็นเซอร์กระดาษที่อยู่ตรงกลางช่องดึงกระดาษว่าค้างหรือมีอะไรเข้าไปติดหรือไม่
2.กลไกรกระดาษและชุดปั๊ม หากเครื่องใช้งานมานานแล้วหากจะเกิดจากกลไกรของปั๊มกับกระดาษทำงานผิดพลาดหรือไม่ได้จังหวะ ให้ลองถอดออกมาทำความสะอาดคราบน้ำหมึกแล้วใส่เข้าไปใหมส่วนมากจะหาย
3.ตัวเช็คระยะที่เป็นแผ่นฟิล์มใส่ตามแนวที่ชุดหัวพิมพ์วิ่งและอีกตัวก็เป็นแผ่นพลาสติกใส วงกลมด้านข้างเครื่อง
4.เมนบอร์ดทำงานผิดพลาดหรือเสีย จึงทำให้เช็คระยไม่ได้หรือรวนจากการใช้งานมานาน
19.Canon Error Code P10 (P,1,0)
1. ถอดตลับออกจากตัวเครื่อง แล้วปิดเดครื่องพิมพ์
2. ทำความสะอาดที่แผงวงจรของตัวตลับ และทำความสะอาดแผงวงจรที่เครื่องพิมพ์ด้วย
3. เปิดเครื่องพิมพ์ให้เครื่องถามหาตลับ แล้วลองใส่ตลับกลับเข้าไป ดูว่าหายหรือไม่


4 ความเห็น

เครื่องพิมพ์ Canon ปริ้นเส้นหรือตารางไม่ตรงขาดๆ เป็นแถบๆ

ปัญหา Canon ปริ้นเส้นไม่ตรง

Encoder

สาเหตุเกิดจาก

เมื่อเปิดฝาขึ้นจะเห็นสาย Encoder มีลักษณะเป็นเส้นใสๆบางๆ ทำจากพลาสติก บนเส้น Encoder จะมีเส้นแถบสีดำ เพื่อเป็นตัวบอกตำแหน่งให้เครื่องรู้ว่าหัวพิมพ์อยู่ที่ตำแหน่งใด เมื่อมีจาระบีหรือคาบหมึกมาติดบนสาย Encoder นี้ จะทำให้การนับตำแหน่งของหัวพิมพ์ผิดพลาด ตัวส่งแสงจึงไม่สามารถส่งแสงไปยังอีกฝังทางตัวรับได้ จึงทำให้นับตำแหน่งผิด เป็นสาเหตุให้หัวพิมพ์ Print ออกมาผิดตำแหน่งหรือออกมาไม่ดี

การแก้ไข ปริ้นเส้นหรือตารางไม่ตรง

  • เปิดฝาเครื่องพิมพ์ขึ้น
  • มองหาสาย บางๆ ใสๆ หรือที่เรียกว่า สาย Encoder
  • ถ้าไม่สกปรกมาก ให้ใช้กระดาษทิชชู่ค่อยๆ เช็ดคราบบน สาย Encoder
  • แต่ถ้าสกปรกมากคราบแห้งติดแน่น ให้ใช้กระดาษทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดเบาๆจนกว่าจะออกและแห้งสนิท
  • ลองสั่งพิมพ์ดูใหม่


ใส่ความเห็น

Canon Error P03 หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000

Canon Error P03 หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000

อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเกิดจากตัวเช็คระยะและชุดฟีดรวมไปถึงระบบปั๊ม สิ่งที่เราต้องเช็คคือ
1.ชุดดึงกระดาษตรวจสอบว่ามีอะไรเข้าไปติดในช่องนั้นหรือไม่ อาจจะใช้กระดาษ A4 ที่แข็งใส่เข้าไปแล้วดันให้ออกมา

และตรวจดูเซ็นเซอร์กระดาษที่อยู่ตรงกลางช่องดึงกระดาษว่าค้างหรือมีอะไรเข้าไปติดหรือไม่
2.กลไกรกระดาษและชุดปั๊ม หากเครื่องใช้งานมานานแล้วหากจะเกิดจากกลไกรของปั๊มกับกระดาษทำงานผิดพลาดหรือไม่ได้จังหวะ

ให้ลองถอดออกมาทำความสะอาดคราบน้ำหมึกแล้วใส่เข้าไปใหมส่วนมากจะหาย
3.ตัวเช็คระยะที่เป็นแผ่นฟิล์มใส่ตามแนวที่ชุดหัวพิมพ์วิ่งและอีกตัวก็เป็นแผ่นพลาสติกใส วงกลมด้านข้างเครื่อง
4.เมนบอร์ดทำงานผิดพลาดหรือเสีย จึงทำให้เช็คระยไม่ได้หรือรวนจากการใช้งานมานาน