Technical support from compute.co.th

Printer technical data


ใส่ความเห็น

Brother Error Unable 49

Brother Error Unable 49 หมายถึงตัวเครื่องอาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่นคลิปหรือเศษกระดาษฉีกขาดอยู่ในตัวเครื่อง

หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายในตัวเครื่อง จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานในรูปแบบการพิมพ์, การสแกน

หรือการถ่ายเอกสารได้ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังนี้ค่ะ


1. ให้ทำการตรวจสอบว่ามีคลิป หรือเศษกระดาษติดอยู่ภายในตัวเครื่องหรือไม่ หากมี ให้นำสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมาจากตัวเครื่อง 


2. หากไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายใน แก้ไขเบื้องต้นโดยการปิดเครื่อง และถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที 


3. หากพบว่าข้อความ error ยังคงแสดงอยู่ อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายในเครื่องค่ะ #คอมพิวท์

Brother J100

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/comput.talk


ใส่ความเห็น

Brother TN 2280 Replace Toner

ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) Brother นั้นจะเปลี่ยนตลับใหม่ก็ต่อเมื่อหน้าจอของตัวเครื่องแจ้งข้อความคือ “Replace Toner” ค่ะ

ในกรณีที่หน้าจอของตัวเครื่องแจ้งว่า “Toner low” ยังไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนค่ะ เพียงแต่ให้เตรียมซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ไว้ค่ะ

แต่หากมีการเปลี่ยน ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ในขณะที่เครื่องว่า “Toner low” อาจจะส่งผลให้ระบบการตรวจจับหมึกของตัวเครื่องทำ

งานผิดปกติได้ค่ะ แต่ลูกค้าก็สามารถแก้ไขเองได้ค่ะ โดยทำดังนี้ ‪#‎คอมพิวท์‬

2280

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.compute.co.th

 

หรือ http://www.facebook.com/compute.talk


ใส่ความเห็น

คิดใหม่ …ทำได้ เปลี่ยนเครื่องดำ..ให้มีสี…

คิดใหม่ …ทำได้ เปลี่ยนเครื่องดำ..ให้มีสี…
#คอมพิวท์

คิดใหม่ ...ทำได้ เปลี่ยนเครื่องดำ..ให้มีสี... #คอมพิวท์  <img src="http://shallvgive2.files.wordpress.com/2014/04/10155217_746913275329255_8306285965684180848_n.jpg" alt="คิดใหม่ ...ทำได้ เปลี่ยนเครื่องดำ..ให้มีสี..

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.compute.co.th

หรือ http://www.facebook.com/compute.talk


ใส่ความเห็น

Fuji Xerox Error Code 077-304

เจอ Fuji Xerox Error Code 077-304 นี้หรือยังค่ะ อาการนี้คือมีกระดาษติดอยู่ภายในเครื่อง

 

ลองสังเกตุดูว่ามีเศษกระดาษขาดติดอยู่ค่ะ #คอมพิวท์

M205

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.compute.co.th

หรือ https://www.facebook.com/compute.club